درباره ما

قوانین و مقررات فاکتور رسمی


  • قوانین: طبق قوانین وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد.
  • کد اقتصادی: کد اقتصادی دوازده رقمی و معتبر داشته باشد.
  • شماره ثبت: شماره ثبت شرکت حتما در فاکتور قید شده باشد.
  • ثبت مشخصات: مشخصات خریدار و فروشنده قید شده باشد.
  • شرح معامله: شرح کالا و خدمات مورد معالمه ثبت شده باشد.
  • تعداد و قیمت: تعداد و قیمت دقیق کالا و خدمات ذکر شده باشد.
  • مبلغ مالیات: پس از جمع کل و کسر تخفیف، مالیات مشخص شود.
  • مهر و امضا: مهر و امضای تایید خریدار و فروشنده را داشته باشد.
سایر مشخصات صورتحساب (فاکتور رسمی) مورد تأیید وزارت دارایی در ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمان امور مالياتی ایران مراجعه بفرمایید.

بازرگانی ما آماده همکاری با شرکت ها، کارخانجات تولیدی و حسابداران در زمینه ی ارائه و صدور فاکتور و پیش فاکتور رسمی همراه با کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده جهت خرید، فروش و اخذ وام بانکی همراه با آدرس، کد پستی و شماره تلفن های واقعی در حال فعالیت با تسلیم گزارش فصلی اظهار نامه مالیاتی. شایان ذکر است فاکتورهای صادره توسط بازرگانی ما به دلیل تمدید هر دوره در ارزش افزوده در لیست سیاه نمی باشد.